KONGRE PROGRAMI (Yeni) / PROGRAM SCHEDULE (New)
KONGRE KONULARI / SUBJECTS OF CONGRESS
KONGRE TAKVİMİ /CONGRESS CALENDAR
KONGRE YERİ / LOCATION OF CONGRESS
DÜZENLEME KURULU /ORGANIZATION COMITTE
MAKALELERİN YAYINLANMASI / PRESS OF PRESENTATION
BİLİM KURULU / SCIENTIFIC COMITTE
FORMAT OF PRESENTATION / BİLDİRİ - POSTER FORMATI
KATILIM ve KONAKLAMA ÜCRETİ / JOIN - ACCOMODATION CONDITIONS
SEKRETARYA /SECRETERIA
KONAKLAMA - ULAŞIM / ACCOMODATION - TRANSPORT

 KONGRE SPONSORUMUZ

LABORATUVAR CİHAZLARI LTD.ŞTİ.

www.sem.com.tr

 

  BİLİM KURULU / SCIENTIFIC COMITTE
 
BİLİM KURULU /SCIENTIFIC COMITTE 
 

ADI SOYADI

NAME-SURNAME

ÇALIŞTIĞI KURUM

INSTITUTION

UZMANLIK ALANI

PROFESSIONAL AREA

     

Prof.Dr. Hasan Hüseyin ATAR

ANKARA ÜNİV.

Balıkçılık Yönetimi

Prof.Dr. Yunus Ömer BOYACI

SDÜ

Bentik Canlılar ve Su Omurgasızları

Prof.Dr.Aynur Gül K.ÇAKMAKÇI

SDÜ

Su Mikrobiyolojisi

Prof.Dr. Osman ÇETİNKAYA

SDÜ

Su kalitesi ve Popülasyon Dinamiği

Prof.Dr. Özer ÇINAR

Yıldız Teknik Üni.

Su Arıtımı

Prof. Dr. Ayşen DAVRAZ

SDÜ

Hidrojeoloji ve Göl Hidrolojisi

Prof.Dr. Filiz B.DİLEK

ODTÜ

Su Kimyası

Prof. Dr. Abdullah DİLER

SDÜ

Su ürünleri İşleme Teknolojisi

Prof. Dr. İbrahim DİLER

SDÜ

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Prof. Dr. Öznur DİLER

SDÜ

Yetiştiricilik, Balık Hastalıkları

Prof.Dr. Güleda ENGİN

Yıldız Teknik Üni.

İklim Değişikliği ve Hidrolojik Etkileri

Prof.Dr. Ahmet ERTEK

SDÜ

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Prof.Dr. M.Asghar FAZEL

UNIV of ENVIROMENT

Enviroment Engineering

Prof.Dr. Hasan KALYONCU

Ege Üniv.

Biyolojik İzleme, Hidrobiyoloji

Prof.Dr. İlgi KARAPINAR KAPDAN

DEÜ

Su Kalitesi

Prof.Dr. Mehmet KİTİŞ

SDÜ

Su Havza Yönetimi

Prof.Dr. Pavel KOZAK

SOUTHBOHEMIA UNIV.

Crab Culture / Hiydrobiology . (ÇEKYA)

Prof.Dr. Nazım Hussein LABAR

B.ZAKARIYA UNIV.

Agronomy (PAKISTAN)

Prof.Dr. Ayşe MUHAMMETOĞLU

Akdeniz Üni.

Su Kalitesi ve Çevresel Modelleme

Prof.Dr. Habib MUHAMMETOĞLU

Akdeniz Üni.

Su Dağıtım Sistemleri ve Modelleme

Prof.Dr. Bilgehan NAS

Selçuk Üni.

Yüzey Suları

Prof.Dr. İzzet ÖZTÜRK

İTÜ

Su Kalitesi

Prof. Dr. Munir RUSAN

JORDAN UNIV.

Science 6 technology (ÜRDÜN)

Prof. Dr. fauzi SKENDERI

TETOVA UNIV.

Doğa Bilimleri (MAKEDONYA)

Prof. Dr. Özlem TERZİ

SDÜ

Hidroloji ve Yapay Sinir Ağları

Prof.Dr. İsmail TORÖZ

İTÜ

Su Kirliliği

Prof.Dr. Vedat UYAK

Pamukkale Üni.

Su Sorunu

Prof.Dr. Ülkü YETİŞ

ODTÜ

Su Havza Yönetimi

Prof.Dr.Zeynep ZAİMOĞLU

Çukurova Üni.

Sulak Alanlar

Doç.Dr. Nuray ATEŞ

Erciyes Üni

Su kirliliği

Doç.Dr. Hamdi AYDIN

Kocaeli Üniv.

Su ürünleri Yetiştiriciliği

Doç. Dr. A.Alper BABALIK

SDÜ

Havza Yönetimi

Doç. Dr. Mehmet BEYHAN

SDÜ

Su Kaynaklarının Modellemesi

Doç.Dr. Mehmet KOCABAŞ

Karadeniz Teknik Üniv..

Yaban Hayatı

Doç. Dr. Filiz ÇELİK DADAŞER

Erciyes Üni.

Su Kaynaklarının Modellemesi

Doç.Dr. Alpaslan EKDAL

İTÜ

Su Havza Yönetimi

Doç. Dr. Veysel GÜLDAL

SDÜ

Hidrolik ve Su Kaynakları Planlama

Assoc.Prof.Dr. Tamas SZABO

SZAN ISTVAN UNIV.

Aquauculture HUNGARY

Doç. Dr. Yunus PAMUKOĞLU

SDÜ

Çevre Biyoteknolojisi Atıksu Arıtımı

Doç. Dr. Nevzat Özgü YİĞİT

SDÜ

Su ve Atıksuların Arıtımı

Assist.Prof.Dr. Serkan ATEŞ

OREGON STATE  UNIV.

 Animal and Rangeland Sciences . (USA)

Yrd. Doç. Dr. Ş. Şule BEKAROĞLU

SDÜ

Su ve Atıksuların Arıtımı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÖNEN

SDÜ

Su Kimyası

Yrd. Doç. Dr. Bülent KIRKAN

SDÜ

Su Kirliliği Kontrolü

Yrd. Doç. Dr. Özlem SELÇUK KUŞÇU

SDÜ

Atıksuların Arıtılması

Yrd. Doç. Dr. Şehnaz ŞENER

SDÜ

Hidrojeoloji

Yrd. Doç. Dr. Ahmet TOKGÖZLÜ

SDÜ

Coğrafik Bilgi Sistemleri

Yrd. Doç. Dr. Simge VAROL

SDÜ

Hidrojeoloji ve Göl Hidrolojisi

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer YAZICI

SDÜ

Havza Yönetimi

 

                       NOT: Sıralama; ALFABETİK SOYADI na göre yapılmıştır. 

Bu sayfa 10736 defa görüntülenmiştir.

 

 

sukongresi.gen.tr

alabalik.gen.tr - meyve.gen.tr - sempozyum.gen.tr - kirsalturizm.gen.tr -biyoloji.gen.tr -türkoloji.gen.tr - bulten.gen.tr - editor.gen.tr