2nd International
Water
Congress
5. Ulusal
Su
Kongresi
2nd International
Water
Congress
5.Ulusal
Su
Kongresi
2nd International
Water
Congress
5.Ulusal
Su
Kongresi
2nd International
Water
Congress
5.Ulusal
Su
Kongresi
2nd International
Water
Congress

Düzenleme Kurulu

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Koordinatör 

Doç. Dr. Ömer SAYLAR (Gazi Üniversitesi)

Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. E. Selcen DARÇIN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Düzenleme Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Ali GÜL(Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Güray UYAR (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet YILMAZ(Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa KAVUTÇU(Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa AYDOĞDU (Gazi Üniversitesi)

Sekreterya

Doç. Dr. Burcu ERTİT TAŞTAN(Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. N. Oya SAN KESKİN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Araş. Gör. Dr. Nurcan UZEL (Gazi Üniversitesi)

Msc. Yusuf KOÇ

E-post : ulusalsukongresi@gmail.com

Other Conferences