2nd International
Water
Congress
5. Ulusal
Su
Kongresi
2nd International
Water
Congress
5.Ulusal
Su
Kongresi
2nd International
Water
Congress
5.Ulusal
Su
Kongresi
2nd International
Water
Congress
5.Ulusal
Su
Kongresi
2nd International
Water
Congress

Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu

Onursal Başkan

Prof. Dr. İbrahim USLAN (Gazi Üniversitesi Rektörü)

Onur Kurulu

Prof. Dr. Alper CEYLAN (Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Nizami AKTÜRK(Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR(Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Metin DAĞDEViREN (Gazi Üniversitesi Genel Sekreteri)

Prof. Dr. Kazım SARIKAVAK(Gazi Üniversitesi Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı )

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Koordinatör 

Doç. Dr. Ömer SAYLAR (Gazi Üniversitesi)

Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. E. Selcen DARÇIN (Gazi Üniversitesi)

Düzenleme Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Ali GÜL(Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Güray UYAR(Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet YILMAZ(Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa KAVUTÇU(Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa AYDOĞDU (Gazi Üniversitesi)

Sekreterya

Doç. Dr. Burcu ERTİT TAŞTAN(Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. N. Oya SAN KESKİN (Gazi Üniversitesi)

Araş. Gör. Dr. Nurcan UZEL (Gazi Üniversitesi)

E-post : ulusalsukongresi@gmail.com

Other Conferences