2nd International
Water
Congress
5. Ulusal
Su
Kongresi
2nd International
Water
Congress
5.Ulusal
Su
Kongresi
2nd International
Water
Congress
5.Ulusal
Su
Kongresi
2nd International
Water
Congress
5.Ulusal
Su
Kongresi
2nd International
Water
Congress

Kongre Konuları

Ana Tema: Sürdürülebilir Su politikaları


Su Kongresi Konuları

Su ve Sağlık

Gıda, Tarım ve Hayvancılıkta Su

Su Ürünleri

Su Mikrobiyolojisi

Ormanlar ve Su

Çevre ve Su

Su Arıtımı

Atık Su Yönetimi

Sulak Alanlar

Su Ayak İzi

Su Mevzuatı

İçme Suları

Su Kaynakları Yönetimi

Su ve Enerji

Afet yönetimi

Yeraltı Su Kaynakları

Su ve Ekonomi

Su Hakkı

Su ve Kültür

Hidrobiyoloji

Limnoloji

Su Canlıları

Sudaki ağır metalller ve giderimi

Su biyoçeşitliliği

Çevre, Şehircilik ve Su

Su ve belediyecilik

Su ve Turizm

İller idaresi, su ve çevre ilişkileri

İş Sağlığı ve Güvenliği

Sürdürülebilir Kalkınma ve Su

Toksikoloji

Avrupa Birliği ve Su  politikaları

Su  ve Terörizm

Su Savaşları

İleri Teknolojiler (Biyoteknoloji, nanoteknoloji,yapay zeka vb.)

Nüfus ve Su

Canlılarda su stresi

Barajlar

Su Kıtlığı

Su ile ilgili benzeri çalışmalar


Other Conferences