KONGRE PROGRAMI (Yeni) / PROGRAM SCHEDULE (New)
KONGRE KONULARI / SUBJECTS OF CONGRESS
KONGRE TAKVİMİ /CONGRESS CALENDAR
KONGRE YERİ / LOCATION OF CONGRESS
DÜZENLEME KURULU /ORGANIZATION COMITTE
MAKALELERİN YAYINLANMASI / PRESS OF PRESENTATION
BİLİM KURULU / SCIENTIFIC COMITTE
FORMAT OF PRESENTATION / BİLDİRİ - POSTER FORMATI
KATILIM ve KONAKLAMA ÜCRETİ / JOIN - ACCOMODATION CONDITIONS
SEKRETARYA /SECRETERIA
KONAKLAMA - ULAŞIM / ACCOMODATION - TRANSPORT

 KONGRE SPONSORUMUZ

LABORATUVAR CİHAZLARI LTD.ŞTİ.

www.sem.com.tr

 

  KONGRE KONULARI / SUBJECTS OF CONGRESS

Kongrenin bu yılki ana teması SU YÖNETİMİ olup aşağıdaki konular başta olmak üzere suya dair her konuda bildiriler kabul edilecektir.

 

Akarsular

Su ve Halk Sağlığı

Barajlar

Su ve Gıda

Çölleşme

Su ve Ekoloji

Erozyon ve Sedimentasyon

Su ve Atık Su Teknolojisi

Hidrolik

Sulak Alanlar

Hidroloji

Sulama ve Drenaj Mühendisliği

İklim Değişikliği ve Hidrolojik Etkileri

Su Hukuku, Mevzuatı ve Politikaları

Kaplıcalar

Su Yapıları

Kuraklık

Su Yönetimi

Su, Ar-ge ve İnovasyon

Sağlık Kuruluşlarında Su Yönetimi

Su Arıtımı 

Suyun Edebiyatımız ve Kültürümüzdeki  Yeri

Su Dağıtım Sistemleri ve Güvenliği

Su Destanları, Deyimleri ve Masalları

Su Havzası Yönetimi

Suyun Ekolojik ve Ekonomik Önemi

Suyun sanitasyonu ve ambalajlı sular 

Suyun Ticarileştirilmesi

Su Eğitimi

Suyun Geleceği

Su Kalitesi 

Su Sanitasyonu

Su Kaynaklarını Koruma ve Planlama

Su Ürünleri Yetiştiriciliği 

Su Kaynaklı Hastalıklar 

Sürdürülebilir Kalkınma ve Su

Su Kimyası

Sınırı Oluşturan ve Aşan Sular 

Su Kirliliği

Taşkınlar

Su ve Hidroterapi

Yeraltı ve Yüzey Suları

Su ve Şehir

Yüzme Havuzları 

 *: Kongremizin, Alabalık kongresi ile birleştirilmesi nedeniyle aşağıdaki alt başlıklar için  kongrenin bu başlığı altında başvuru yapmaları gerekmektedir. 

Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliği

• Yem Teknolojisi
• Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Su Kalitesi ve Çevresel Etkileşimleri
• Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Mevzuat
• Genetik ve Biyoteknoloji
• Biyoloji ve Populasyon Çalışmaları
• İşleme, Değerlendirme ve Saklama
• Avlama Metodları ve Sportif Balıkçılık
• Su Ürünlerinde Ekonomi ve Pazarlama
• Balık Sağlığı
• Balık Fizyolojisi
• KapalıDdevre ve Akuaponik Yetiştiricilik
• Kültürel ve Sanatsal Yönden Balık
• Tatlısu ve Deniz Bilimleri
• Deniz Teknolojisi
• Oşinografi
• Sucul Ekoloji
• Balıkçılık

 

Bu sayfa 11785 defa görüntülenmiştir.

 

 

sukongresi.gen.tr

alabalik.gen.tr - meyve.gen.tr - sempozyum.gen.tr - kirsalturizm.gen.tr -biyoloji.gen.tr -türkoloji.gen.tr - bulten.gen.tr - editor.gen.tr