2nd International
Water
Congress
5. Ulusal
Su
Kongresi
2nd International
Water
Congress
5.Ulusal
Su
Kongresi
2nd International
Water
Congress
5.Ulusal
Su
Kongresi
2nd International
Water
Congress
5.Ulusal
Su
Kongresi
2nd International
Water
Congress

Neden Ulusal Su Kongresi ?

Neden Su Kongresi ?

Canlıların temel unsurlarından biri olan su yaşamsal faaliyetlerin devamı için mutlak gereklidir. Tarihin başlangıcından beri hem suyu kullanmak hem de kontrol altına almak insanoğlunun başlıca ilgi alanıdır. Böylelikle, suların yerküre üzerindeki dağılımını ve mekanik, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini inceleyen disiplinlerarası su bilimi doğmuş ve başlıca çalışma alanlarından biri olmuştur.

Su bilimine katkı sağlamak amacıyla, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, sanayi kuruluşları ve öğrencilerin de destekleriyle sürdürülebilir su politikaları geliştirmeye yönelik çözümler getirmek ve projeler ile işbirliğinin sağlanması, daha fazla irtibat ve koordinasyon için bir platform oluşturmaktır.


Other Conferences