KONGRE PROGRAMI (Yeni) / PROGRAM SCHEDULE (New)
KONGRE KONULARI / SUBJECTS OF CONGRESS
KONGRE TAKVİMİ /CONGRESS CALENDAR
KONGRE YERİ / LOCATION OF CONGRESS
DÜZENLEME KURULU /ORGANIZATION COMITTE
MAKALELERİN YAYINLANMASI / PRESS OF PRESENTATION
BİLİM KURULU / SCIENTIFIC COMITTE
FORMAT OF PRESENTATION / BİLDİRİ - POSTER FORMATI
KATILIM ve KONAKLAMA ÜCRETİ / JOIN - ACCOMODATION CONDITIONS
SEKRETARYA /SECRETERIA
KONAKLAMA - ULAŞIM / ACCOMODATION - TRANSPORT

 KONGRE SPONSORUMUZ

LABORATUVAR CİHAZLARI LTD.ŞTİ.

www.sem.com.tr

 

  Niçin Uluslararası Su Kongresi ? /Why is Internatıonal Congress ?

1th INTERNATIONAL WATER CONGRESS 

4. ULUSAL SU KONGRESİ

(Su Yönetimi Ana Temalı)

(26-29 Ekim 2017, İkbal Hotel - AFYONKARAHİSAR))

 

Su, bireylerin en temel gereksinimi olma ve başlıca ekonomik faaliyetlere kaynaklık etme özelliği ile ulusların devamlılığı için yaşamsal bir kaynaktır. Yeryüzünün %75’ ini kaplayan ve dünyamıza mavi küre adının verilmesine gerekçe olan su, yeryüzünde en çok bulunan varlıktır. İnsan ve bütün canlıların hayatlarını sürdürmeleri için temel bir ihtiyaçtır.

Dünyadaki toplam su miktarı 1.4 milyar km3 tür. Bu rezervin %97’si tuzludur. Geriye kalan %3’lük tatlısu kaynakları için insanlar, bitkiler, hayvanlar, tarım ve sanayi rekabet etme durumundadırlar. İnsan yaşamı için tatlısu ekosistemleri geçmişten günümüze hep vazgeçilmez olmuştur. Gelmiş geçmiş tüm uygarlıklar, bir tatlısu kaynağının yakınında kurulmak zorunda kalmış, bu son derece verimli sistemlerin sunduğu diğer hizmet ve ürünlerden de yararlanmışlardır..

Son 10 yılda bu kısıtlı tatlısu arzı üzerindeki küresel su talebi 6–7 kat artmıştır; bu oran dünya nüfusu artış oranının iki katından fazladır. Dünya nüfusunun 2025′de 8,3 milyara, 2050′de ise 10-12 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Yalnızca %1’i göller, nehirler vb. gibi yüzeysel kaynaklardan oluşur. Bir başka deyişle su, aslında dünyada az bulunan, oldukça sınırlı bir kaynaktır.

 Sosyal ve ekonomik faaliyetlerin sürmesi temiz ve yeterli su arzına sahip olmaya bağlıdır. Su kaynaklarının geliştirilmesi ekonomik üretkenlik ve sosyal refaha doğrudan katkı yapmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma politikası doğrultusunda, su kaynaklarını tasarruflu kullanma bilinci yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası her düzeyde geliştirilmelidir.

Günümüzde bir ülkenin su zengini sayılabilmesi için yılda ortalama kişi başına 10.000 m3 su potansiyeline sahip olması gerektiği kabul edilmektedir. Türkiye'nin yağış rejimi mevsimlere ve bölgelere göre çok büyük farklılık göstermekte olup, yıllık ortalama 500 milyar m3 suya karşılık yenilenebilir tatlı su potansiyelimiz 234 milyar m3 civarıdır. Ülkemizde kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 1735 m3, su potansiyeli ise 3690 m3 civarındadır. Rakamlara göre Türkiye kişi başına düşen kullanılabilir su açısından dünya ortalaması ile karşılaştırıldığında, su kısıtı bulunan ülkeler arasında yer aldığı görülmektedir.

 

Mevcut su kaynaklarının bilinmesi su problemlerinin aşılması için elbette yeterli değildir. Su kaynaklarının havza bazında planlanması ve yönetimi konusunda dünyada meydana gelen değişimler ve bu değişimler doğrultusunda oluşan politikalar son yıllarda ülkemizde de kabul görmeye başlamıştır. Böylece dünyada sonlu bir kaynak olan tatlı su potansiyelinin akıllı kullanımı ve korunması kapsamında koruma ve kullanma dengesi sağlanması ile sürdürülebilir bir kalkınma mümkün olacaktır.

 

Kongremizin bu yılki ana teması SU YÖNETİMİ perspektifi ile ülkemiz için suyun önemini bir kez daha vurgulamaya ve su sorunları konusundaki çalışmalara yararlı olacağı inancı ile 1. INTERNATIONAL WATER CONGRESS / 4.ULUSAL SU KONGRESİ'ne siz değerli bilim insanlarımızı aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.  

 

Prof.Dr. İbrahim DİLER         Doç. Dr. Mehmet BEYHAN

Kongre Başkanı                    Düzenleme Kurulu Başkanı

 

 
Bu sayfa 5167 defa görüntülenmiştir.

 

 

sukongresi.gen.tr

alabalik.gen.tr - meyve.gen.tr - sempozyum.gen.tr - kirsalturizm.gen.tr -biyoloji.gen.tr -türkoloji.gen.tr - bulten.gen.tr - editor.gen.tr